Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Cashews Salted 450g (15.8 oz)

 • 90103064
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320990
Share:
Mô tả sản phẩm
Thông tin chi tiết
Cảm nhận của bạn

Sản phẩm cùng nhóm

Boken Cashews Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Cashews Unalted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Salted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Unalted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Cashews Salted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Cashews Salted 175g (6.1 oz)
Trọng lượng: 175g
Cashews Skin On Salted 180g (6.3 oz)
Trọng lượng: 180g
Cashews Unsalted 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g