Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Điều Vỏ Lụa

Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 180g (6.3 oz)
Trọng lượng: 180g
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 180g (6.3 oz)
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 180g (6.3 oz)
Trọng lượng: 180g
 • 90103055
 • Kích cỡ gói
  12/180g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.16 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.16 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321638
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 400g (14.1 oz)
Trọng lượng: 400g
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 400g (14.1 oz)
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 400g (14.1 oz)
Trọng lượng: 400g
 • 90103058
 • Kích cỡ gói
  12/400g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.8 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.92 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320594
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 450g (15.8 oz)
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90103012
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2520 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320594
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 700g (24.7 oz)
Trọng lượng: 700g
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 700g (24.7 oz)
Hạt Điều Vỏ Lụa Muối 700g (24.7 oz)
Trọng lượng: 700g
 • 90103059
 • Kích cỡ gói
  8/700g
 • CBM
  0.019 (470x230x178)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.60 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.50 kg
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  8936083321782