Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Nguyên vỏ

Hạt Điều Vỏ Lụa 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Vỏ Lụa 450g
Hạt Điều Vỏ Lụa 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2200
 • Mỗi UPC
  8936083320594
 • Thành phần
  Hạt Điều, Muối
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Hạt Điều Vỏ Lụa 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320693
 • Thành phần
  Hạt Điều, Muối