Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Hạt Dẻ Cười Muối 200g
Trọng lượng: 200g
Hạt Dẻ Cười Muối 200g
Hạt Dẻ Cười Muối 200g
Trọng lượng: 200g
 • Kích cỡ gói
  12/200g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.4kg
 • Tổng trọng lượng
  3.14kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320846
 • Thành phần
  Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Cười Muối 400g
Trọng lượng: 400g
Hạt Dẻ Cười Muối 400g
Hạt Dẻ Cười Muối 400g
Trọng lượng: 400g
 • Kích cỡ gói
  12/400g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.8kg
 • FCL 20'
  990
 • FCL 40'
  1980
 • Mỗi UPC
  8936083320518
 • Thành phần
  Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Cười Muối 700g
Trọng lượng: 700g
Hạt Dẻ Cười Muối 700g
Hạt Dẻ Cười Muối 700g
Trọng lượng: 700g
 • Kích cỡ gói
  8/700g
 • CBM
  0.0267(470x230x175)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.6kg
 • Tổng trọng lượng
  7.85kg
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  8936083320839
 • Thành phần
  Hạt Dẻ, Muối