Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Không muối

Hạnh Nhân Không Muối 250g
Trọng lượng: 250g
Hạnh Nhân Không Muối 250g
Hạnh Nhân Không Muối 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320815
 • Thành phần
  Hạnh Nhân
Hạnh Nhân Không Muối 510g
Trọng lượng: 510g
Hạnh Nhân Không Muối 510g
Hạnh Nhân Không Muối 510g
Trọng lượng: 510g
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2200
 • Mỗi UPC
  8936083320532
 • Thành phần
  Hạnh Nhân