Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Banana Chips

Chuối Sấy Vị Quế 70g
Trọng lượng: 70g
Chuối Sấy Vị Quế 70g
Chuối Sấy Vị Quế 70g
Trọng lượng: 70g
 • 91205005
 • Kích cỡ gói
  24/70g
 • CBM
  0.019 (455x272x157)mm
 • Khối lượng tịnh
  1.68
 • Tổng trọng lượng
  2.10
 • FCL 20'
  1260
 • FCL 40'
  2520
 • Mỗi UPC
  4589948690437
Chuối Sấy Vị Maple 70g
Trọng lượng: 70g
Chuối Sấy Vị Maple 70g
Chuối Sấy Vị Maple 70g
Trọng lượng: 70g
 • 91205004
 • Kích cỡ gói
  24/70g
 • CBM
  0.019 (455x272x157)mm
 • Khối lượng tịnh
  1.68
 • Tổng trọng lượng
  2.10
 • FCL 20'
  1260
 • FCL 40'
  2520
 • Mỗi UPC
  4589948690420
Chuối Sấy Nước Cốt Dừa 120g
Trọng lượng: 120g
Chuối Sấy Nước Cốt Dừa 120g
Chuối Sấy Nước Cốt Dừa 120g
Trọng lượng: 120g
 • 91205006
 • Kích cỡ gói
  24/120g
 • CBM
  0.03
 • Khối lượng tịnh
  2.88
 • Tổng trọng lượng
  3.52
 • FCL 20'
  900
 • FCL 40'
  1800
 • Mỗi UPC
  4589948690505
Chuối Sấy Vị Maple 140g
Trọng lượng: 140g
Chuối Sấy Vị Maple 140g
Chuối Sấy Vị Maple 140g
Trọng lượng: 140g
 • 91205002
 • Kích cỡ gói
  24/140g
 • CBM
  0.027 (400x285x240)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36
 • Tổng trọng lượng
  4.00
 • FCL 20'
  900
 • FCL 40'
  1800
 • Mỗi UPC
  4589948690390
Chuối Sấy Vị Caramel 70g
Trọng lượng: 70g
Chuối Sấy Vị Caramel 70g
Chuối Sấy Vị Caramel 70g
Trọng lượng: 70g
 • 91205003
 • Kích cỡ gói
  24/70g
 • CBM
  0.019 (455x272x157)mm
 • Khối lượng tịnh
  1.68
 • Tổng trọng lượng
  2.10
 • FCL 20'
  1260
 • FCL 40'
  2520
 • Mỗi UPC
  4589948690444
Chuối Sấy Vị Quế 140g
Trọng lượng: 140g
Chuối Sấy Vị Quế 140g
Chuối Sấy Vị Quế 140g
Trọng lượng: 140g
 • 91205001
 • Kích cỡ gói
  24/140g
 • CBM
  0.027 (400x285x240)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36
 • Tổng trọng lượng
  4.00
 • FCL 20'
  900
 • FCL 40'
  1800
 • Mỗi UPC
  4589948690383