Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Không muối

Hạt Điều Không Muối 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Hạt Điều Không Muối 150g (5.3 oz)
Hạt Điều Không Muối 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
 • 90105089
 • Kích cỡ gói
  36/150g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.76 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690413
Hạt Điều Không Muối 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Hạt Điều Không Muối 160g (5.6 oz)
Hạt Điều Không Muối 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
 • 90105031
 • Kích cỡ gói
  36/160g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.76 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.12 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690321
Hạt Điều Không Muối 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
Hạt Điều Không Muối 227g (7.9 oz)
Hạt Điều Không Muối 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
 • 90103057
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90103052
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2520 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321003
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Hạt Điều Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90103065
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321003
Hạt Điều Không Muối 482g (17 oz)
Trọng lượng: 482g
Hạt Điều Không Muối 482g (17 oz)
Hạt Điều Không Muối 482g (17 oz)
Trọng lượng: 482g
 • 90103009
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.78 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.90 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320396