Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
 • 91070009
 • Kích cỡ gói
  6/800g
 • CBM
  0.013 (360x230x155)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.8 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.7 kg
 • FCL 20'
  1690 trays
 • FCL 40'
  3380 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322079
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
 • 90203006
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321454
Hạnh Nhân Muối 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
Hạnh Nhân Muối 510g (18 oz)
Hạnh Nhân Muối 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
 • 90204003
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.20 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2400 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320525
Hạnh Nhân Sấy Muối 180g
Trọng lượng: 180g
Hạnh Nhân Sấy Muối 180g
Hạnh Nhân Sấy Muối 180g
Trọng lượng: 180g
 • Kích cỡ gói
  36/180g
 • CBM
  0.0366(433x323x262)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.48kg
 • Tổng trọng lượng
  9.7kg
 • FCL 20'
  490
 • FCL 40'
  980
 • Mỗi UPC
  4979317009166
Hạnh Nhân Muối 250g
Trọng lượng: 250g
Hạnh Nhân Muối 250g
Hạnh Nhân Muối 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320822
Hạnh Nhân Muối 510g
Trọng lượng: 510g
Hạnh Nhân Muối 510g
Hạnh Nhân Muối 510g
Trọng lượng: 510g
 • 18
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12kg
 • Tổng trọng lượng
  6.12kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2200
 • Mỗi UPC
  8936083320525