Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Thập cẩm

Thập Cẩm Không Muối Fancy 850g (30 oz)
Trọng lượng: 850g
Thập Cẩm Không Muối Fancy 850g (30 oz)
Thập Cẩm Không Muối Fancy 850g (30 oz)
Trọng lượng: 850g
 • 91040016
 • Kích cỡ gói
  8/850g
 • CBM
  0.019 (470x230x175)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.8 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.7 kg
 • FCL 20'
  1000 trays
 • FCL 40'
  2000 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320969
Hạt Quý Phi Có Muối 227g (8 oz)
Trọng lượng: 227g
Hạt Quý Phi Có Muối 227g (8 oz)
Hạt Quý Phi Có Muối 227g (8 oz)
Trọng lượng: 227g
 • 90303025
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.72 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.7 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321577
Hạt Quý Phi Có Muối 450g (15.9 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Quý Phi Có Muối 450g (15.9 oz)
Hạt Quý Phi Có Muối 450g (15.9 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90303026
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0173 (400x288x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.552 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2600 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320457
Thập Cẩm Không Muối Extra Fancy 1.13kg (45.5 oz)
Trọng lượng: 1130g
Thập Cẩm Không Muối Extra Fancy 1.13kg (45.5 oz)
Thập Cẩm Không Muối Extra Fancy 1.13kg (45.5 oz)
Trọng lượng: 1130g
 • 90303010
 • Kích cỡ gói
  6/1.13kg
 • CBM
  0.016 (370x238x180)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.78 kg
 • FCL 20'
  960 trays
 • FCL 40'
  1920 trays
Thập Cẩm Không Muối 180g
Trọng lượng: 180g
Thập Cẩm Không Muối 180g
Thập Cẩm Không Muối 180g
Trọng lượng: 180g
 • 90305005
 • Kích cỡ gói
  36/180g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.48
 • Tổng trọng lượng
  7.84
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  4589948690482
Thập Cẩm Không Muối Fancy 482g
Trọng lượng: 482g
Thập Cẩm Không Muối Fancy 482g
Thập Cẩm Không Muối Fancy 482g
Trọng lượng: 482g
 • 90303018
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.78
 • Tổng trọng lượng
  6.90
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320464