Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Thập cẩm

Extra Fancy Mixed Nuts Unsalted	1.13kg (45.5 oz)
Trọng lượng: 1130g
Extra Fancy Mixed Nuts Unsalted	1.13kg (45.5 oz)
Extra Fancy Mixed Nuts Unsalted 1.13kg (45.5 oz)
Trọng lượng: 1130g
 • 90303010
 • Kích cỡ gói
  6/1.13kg
 • CBM
  0.016 (370x238x180)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.78 kg
 • FCL 20'
  960 trays
 • FCL 40'
  1920 trays
Mixed Nuts Unsalted 180g
Trọng lượng: 180g
Mixed Nuts Unsalted 180g
Mixed Nuts Unsalted 180g
Trọng lượng: 180g
 • 90305005
 • Kích cỡ gói
  36/180g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.48
 • Tổng trọng lượng
  7.84
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  4589948690482
Facny Nut Mix Unsalted 482g
Trọng lượng: 482g
Facny Nut Mix Unsalted 482g
Facny Nut Mix Unsalted 482g
Trọng lượng: 482g
 • 90303018
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.78
 • Tổng trọng lượng
  6.90
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320464
Facny Nut Mix Unsalted 450g
Trọng lượng: 450g
Facny Nut Mix Unsalted 450g
Facny Nut Mix Unsalted 450g
Trọng lượng: 450g
 • 90303020
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40
 • Tổng trọng lượng
  6.52
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320921
Facny Nut Mix Unsalted 227g
Trọng lượng: 227g
Facny Nut Mix Unsalted 227g
Facny Nut Mix Unsalted 227g
Trọng lượng: 227g
 • 90303015
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.27
 • Tổng trọng lượng
  3.70
 • FCL 20'
  2240
 • FCL 40'
  4480
 • Mỗi UPC
  8936083321621
Hokkaido Mix 330g
Trọng lượng: 330g
Hokkaido Mix 330g
Hokkaido Mix 330g
Trọng lượng: 330g
 • 90703002
 • Kích cỡ gói
  12/330g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.96
 • Tổng trọng lượng
  5.08
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083321898