Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạt Điều

Boken Cashews Spicy Curry 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Boken Cashews Spicy Curry 140g (4.9 oz)
Boken Cashews Spicy Curry 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105056
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690345
Boken Cashews Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Boken Cashews Maple 140g (4.9 oz)
Boken Cashews Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105090
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690338
Boken Cashews Salt & Pepper 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Boken Cashews Salt & Pepper 140g (4.9 oz)
Boken Cashews Salt & Pepper 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105057
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690352
Cashews Unalted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Unalted 150g (5.3 oz)
Cashews Unalted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
 • 90105089
 • Kích cỡ gói
  36/150g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.76 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690413
Cashews Salted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Salted 150g (5.3 oz)
Cashews Salted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
 • 90105088
 • Kích cỡ gói
  36/150g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.76 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690406
Cashews Unalted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Cashews Unalted 160g (5.6 oz)
Cashews Unalted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
 • 90105031
 • Kích cỡ gói
  36/160g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.76 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.12 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690321