Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạt Điều

Hạt Điều Mù Tạt 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Mù Tạt 450g
Hạt Điều Mù Tạt 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320587
 • Thành phần
  Hạt Điều, Bột Mì, Bột Nếp, Tinh Bột Biến Tính,
  Đường, Bột Mù Tạt, Lá Dứa, Muối, Dầu Cọ
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320709
 • Thành phần
  Hạt Điều, Bột Mì, Bột Nếp, Tinh Bột Biến Tính,
  Đường, Bột Mù Tạt, Lá Dứa, Muối, Dầu Cọ
Hạt Điều Không Muối 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Không Muối 450g
Hạt Điều Không Muối 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083321003
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 482g
Trọng lượng: 482g
Hạt Điều Không Muối 482g
Hạt Điều Không Muối 482g
Trọng lượng: 482g
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.784kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2200
 • Mỗi UPC
  8936083320396
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 850g
Trọng lượng: 850g
Hạt Điều Không Muối 850g
Hạt Điều Không Muối 850g
Trọng lượng: 850g
 • Kích cỡ gói
  8/850g
 • CBM
  0.0189(470x230x175)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.8kg
 • Tổng trọng lượng
  7.85kg
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  8936083320969
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 1kg
Trọng lượng: 1000g
Hạt Điều Không Muối 1kg
Hạt Điều Không Muối 1kg
Trọng lượng: 1000g
 • Kích cỡ gói
  8/1kg
 • CBM
  0.0267(540x260x190)mm
 • Khối lượng tịnh
  8kg
 • Tổng trọng lượng
  9.45kg
 • FCL 20'
  700
 • FCL 40'
  1400
 • Mỗi UPC
  8936083320389
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải