Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạt Điều

Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
 • 91010098
 • Kích cỡ gói
  84/40g
 • CBM
  0.026 (350x295x250)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.38 kg
 • FCL 20'
  990 cartons
 • FCL 40'
  1980 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810115
Hạt Điều Cà Phê 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
Hạt Điều Cà Phê 40g (1.4 oz)
Hạt Điều Cà Phê 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
 • 91010094
 • Kích cỡ gói
  84/40g
 • CBM
  0.026 (350x295x250)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.38 kg
 • FCL 20'
  990 cartons
 • FCL 40'
  1980 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810122
Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Hạt Điều Cay 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
 • 91010097
 • Kích cỡ gói
  84/40g
 • CBM
  0.026 (350x295x250)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.38 kg
 • FCL 20'
  990 cartons
 • FCL 40'
  1980 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810108
Hạt Điều Vị Nấm 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
Hạt Điều Vị Nấm 40g (1.4 oz)
Hạt Điều Vị Nấm 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
 • 91010095
 • Kích cỡ gói
  84/40g
 • CBM
  0.026 (350x295x250)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.38 kg
 • FCL 20'
  990 cartons
 • FCL 40'
  1980 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810139
Hạt Điều Hickory 100g (3.5oz)
Trọng lượng: 100g
Hạt Điều Hickory 100g (3.5oz)
Hạt Điều Hickory 100g (3.5oz)
Trọng lượng: 100g
 • 90105090
 • Kích cỡ gói
  36/100g
 • CBM
  0.016 (380x285x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.6 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.2 kg
 • FCL 20'
  1400 cartons
 • FCL 40'
  2800 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690338
Hạt Điều Vị Nấm 100g (3.5oz)
Trọng lượng: 100g
Hạt Điều Vị Nấm 100g (3.5oz)
Hạt Điều Vị Nấm 100g (3.5oz)
Trọng lượng: 100g
 • 90105121
 • Kích cỡ gói
  36/100g
 • CBM
  0.016 (380x285x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.6 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.2 kg
 • FCL 20'
  1400 cartons
 • FCL 40'
  2800 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690512