Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Peace River

Hạt Điều Hickory 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
Hạt Điều Hickory 40g (1.4 oz)
Hạt Điều Hickory 40g (1.4 oz)
Trọng lượng: 40g
 • 91010096
 • Kích cỡ gói
  84/40g
 • CBM
  0.026 (350x295x250)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.36 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.38 kg
 • FCL 20'
  990 cartons
 • FCL 40'
  1980 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810092
Hạt Điều Muối 50g (1.75 oz)
Trọng lượng: 50g
Hạt Điều Muối 50g (1.75 oz)
Hạt Điều Muối 50g (1.75 oz)
Trọng lượng: 50g
 • 90105093
 • Kích cỡ gói
  96/50g
 • CBM
  0.034 (5000x300x225)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.80 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.88 kg
 • FCL 20'
  720 cartons
 • FCL 40'
  1440 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810016
Hạt Điều Vị Maple 45g (1.6 oz)
Trọng lượng: 45g
Hạt Điều Vị Maple 45g (1.6 oz)
Hạt Điều Vị Maple 45g (1.6 oz)
Trọng lượng: 45g
 • 90105109
 • Kích cỡ gói
  96/45g
 • CBM
  0.034 (5000x300x225)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.32 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.40 kg
 • FCL 20'
  720 cartons
 • FCL 40'
  1440 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810047
Hạt Điều Muối Tiêu 45g (1.6 oz)
Trọng lượng: 45g
Hạt Điều Muối Tiêu 45g (1.6 oz)
Hạt Điều Muối Tiêu 45g (1.6 oz)
Trọng lượng: 45g
 • 90105095
 • Kích cỡ gói
  96/45g
 • CBM
  0.034 (5000x300x225)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.32 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.40 kg
 • FCL 20'
  720 cartons
 • FCL 40'
  1440 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810030
Hạt Điều Không Muối 50g (1.75 oz)
Trọng lượng: 50g
Hạt Điều Không Muối 50g (1.75 oz)
Hạt Điều Không Muối 50g (1.75 oz)
Trọng lượng: 50g
 • 90105094
 • Kích cỡ gói
  96/50g
 • CBM
  0.034 (5000x300x225)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.80 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.88 kg
 • FCL 20'
  720 cartons
 • FCL 40'
  1440 cartons
 • Mỗi UPC
  4573506810023
Yến Mạch 454g (16 oz)
Trọng lượng: 454g
Yến Mạch 454g (16 oz)
Yến Mạch 454g (16 oz)
Trọng lượng: 454g
 • 90905001
 • Kích cỡ gói
  24/454g
 • Khối lượng tịnh
  10.896 kg
 • Tổng trọng lượng
  12.11 kg
 • FCL 20'
  640 tray
 • FCL 40'
  1280 tray
 • Mỗi UPC
  770795200014