Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Hokkaido Mix 330g
Trọng lượng: 330g
Hokkaido Mix 330g
Hokkaido Mix 330g
Trọng lượng: 330g
 • 90703002
 • Kích cỡ gói
  12/330g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.96
 • Tổng trọng lượng
  5.08
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083321898
Mixed Nuts Salted 180g
Trọng lượng: 180g
Mixed Nuts Salted 180g
Mixed Nuts Salted 180g
Trọng lượng: 180g
 • 90305004
 • Kích cỡ gói
  36/180g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.48
 • Tổng trọng lượng
  7.84
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  4589948690499
Facny Nut Mix Salted	482g
Trọng lượng: 482g
Facny Nut Mix Salted	482g
Facny Nut Mix Salted 482g
Trọng lượng: 482g
 • 90303017
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.78
 • Tổng trọng lượng
  6.90
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320457
Facny Nut Mix Salted 450g
Trọng lượng: 450g
Facny Nut Mix Salted 450g
Facny Nut Mix Salted 450g
Trọng lượng: 450g
 • 90303019
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40
 • Tổng trọng lượng
  6.52
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320914
Facny Nut Mix Salted 227g
Trọng lượng: 227g
Facny Nut Mix Salted 227g
Facny Nut Mix Salted 227g
Trọng lượng: 227g
 • 90303014
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.72
 • Tổng trọng lượng
  3.7
 • FCL 20'
  2240
 • FCL 40'
  4480
 • Mỗi UPC
  8936083321577
Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Trọng lượng: 250g
Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Trọng lượng: 250g
 • 44
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320792
 • Thành phần
  Hạt Điều, Hạnh Nhân, Ba Tây, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ, Muối