Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Trọng lượng: 250g
Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Thập Cẩm Muối Fancy 250g
Trọng lượng: 250g
 • 44
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320792
 • Thành phần
  Hạt Điều, Hạnh Nhân, Ba Tây, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ, Muối
Thập Cẩm Muối Fancy 482g
Trọng lượng: 482g
Thập Cẩm Muối Fancy 482g
Thập Cẩm Muối Fancy 482g
Trọng lượng: 482g
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.784kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2200
 • Mỗi UPC
  8936083320457
 • Thành phần
  Hạt Điều, Hạnh Nhân, Ba Tây, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ, Muối
Thập Cẩm Muối Fancy 1kg
Trọng lượng: 1000g
Thập Cẩm Muối Fancy 1kg
Thập Cẩm Muối Fancy 1kg
Trọng lượng: 1000g
 • Kích cỡ gói
  8/1kg
 • CBM
  0.0267(540x260x190)mm
 • Khối lượng tịnh
  8kg
 • Tổng trọng lượng
  9.45kg
 • FCL 20'
  700
 • FCL 40'
  1400
 • Mỗi UPC
  8936083320426
 • Thành phần
  Hạt Điều, Hạnh Nhân, Ba Tây, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ, Muối