Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Mật ong

Hạt Điều Sấy Mật Ong 185g
Trọng lượng: 185g
Hạt Điều Sấy Mật Ong 185g
Hạt Điều Sấy Mật Ong 185g
Trọng lượng: 185g
 • Kích cỡ gói
  36/185g
 • CBM
  0.0366(433x323x262)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.66kg
 • Tổng trọng lượng
  9.7kg
 • FCL 20'
  490
 • FCL 40'
  980
 • Mỗi UPC
  4979317009128
 • Thành phần
  Hạt Điều, Đường, Mật Ong, Muối, Gum Arabic
Hạt Điều Mật Ong 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Mật Ong 450g
Hạt Điều Mật Ong 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320631
 • Thành phần
  Hạt Điều, Đường, Mật Ong, Muối, Gum Arabic
Hạt Điều Mật Ong 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Mật Ong 250g
Hạt Điều Mật Ong 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320747
 • Thành phần
  Hạt Điều, Đường, Mật Ong, Muối, Gum Arabic