Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối và tiêu

Hạt Điều Bể Muối Tiêu 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Hạt Điều Bể Muối Tiêu 140g (4.9 oz)
Hạt Điều Bể Muối Tiêu 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105057
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690352
Hạt Điều Muối Tiêu 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Muối Tiêu 450g
Hạt Điều Muối Tiêu 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320624
Hạt Điều Muối Tiêu 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Muối Tiêu 250g
Hạt Điều Muối Tiêu 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320730