Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạt dẻ cười

Hạt Dẻ Cười Muối 600g (21.1 oz)
Trọng lượng: 600g
Hạt Dẻ Cười Muối 600g (21.1 oz)
Hạt Dẻ Cười Muối 600g (21.1 oz)
Trọng lượng: 600g
 • 91080010
 • Kích cỡ gói
  6/600g
 • CBM
  0.013 (360x230x155)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.6 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.5 kg
 • FCL 20'
  1690 trays
 • FCL 40'
  3380 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322093
Hạt Dẻ Cười Muối 85g (3.5 oz)
Trọng lượng: 85g
Hạt Dẻ Cười Muối 85g (3.5 oz)
Hạt Dẻ Cười Muối 85g (3.5 oz)
Trọng lượng: 85g
 • 91080015
 • Kích cỡ gói
  36/85g
 • CBM
  0.016 (380x285x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  3.06 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.74 kg
 • FCL 20'
  1400 cartons
 • FCL 40'
  2800 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690574
Hạt Dẻ Cười Vị Nấm 70g (2.5 oz)
Trọng lượng: 70g
Hạt Dẻ Cười Vị Nấm 70g (2.5 oz)
Hạt Dẻ Cười Vị Nấm 70g (2.5 oz)
Trọng lượng: 70g
 • 91080016
 • Kích cỡ gói
  36/70g
 • CBM
  0.016 (380x285x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.52 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.2 kg
 • FCL 20'
  1400 cartons
 • FCL 40'
  2800 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690598
Hạt Dẻ Cười Vị Cay 70g (2.5 oz)
Trọng lượng: 70g
Hạt Dẻ Cười Vị Cay 70g (2.5 oz)
Hạt Dẻ Cười Vị Cay 70g (2.5 oz)
Trọng lượng: 70g
 • 91080017
 • Kích cỡ gói
  36/70g
 • CBM
  0.016 (380x285x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.52 kg
 • Tổng trọng lượng
  4.2 kg
 • FCL 20'
  1400 cartons
 • FCL 40'
  2800 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690581
Hạt Dẻ Cười Muối 170g (6 oz)
Trọng lượng: 170g
Hạt Dẻ Cười Muối 170g (6 oz)
Hạt Dẻ Cười Muối 170g (6 oz)
Trọng lượng: 170g
 • 90403005
 • Kích cỡ gói
  12/170g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.04 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321553
Hạt Dẻ Cười Muối 380g (13.3 oz)
Trọng lượng: 380g
Hạt Dẻ Cười Muối 380g (13.3 oz)
Hạt Dẻ Cười Muối 380g (13.3 oz)
Trọng lượng: 380g
 • 90403006
 • Kích cỡ gói
  12/380g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.80 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.00 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320518