Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Hạt Điều Muối 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Hạt Điều Muối 150g (5.3 oz)
Hạt Điều Muối 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
 • 90105088
 • Kích cỡ gói
  36/150g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.76 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690406
Hạt Điều Muối 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Hạt Điều Muối 160g (5.6 oz)
Hạt Điều Muối 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
 • 90105030
 • Kích cỡ gói
  36/160g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.76 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.12 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690314
Hạt Điều Muối 175g (6.1 oz)
Trọng lượng: 175g
Hạt Điều Muối 175g (6.1 oz)
Hạt Điều Muối 175g (6.1 oz)
Trọng lượng: 175g
 • 90104008
 • Kích cỡ gói
  36/175g
 • Khối lượng tịnh
  6.30 kg
 • Tổng trọng lượng
  9.38 kg
 • FCL 20'
  810 cartons
 • FCL 40'
  1620 cartons
 • Mỗi UPC
  4979317009524
Hạt Điều Muối 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
Hạt Điều Muối 227g (7.9 oz)
Hạt Điều Muối 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
 • 90103056
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.72 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.7 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320198
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90103051
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2520 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320990
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Hạt Điều Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90103064
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320990