Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Mù tạc

Hạt Điều Mù Tạt 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Mù Tạt 450g
Hạt Điều Mù Tạt 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320587
 • Thành phần
  Hạt Điều, Bột Mì, Bột Nếp, Tinh Bột Biến Tính,
  Đường, Bột Mù Tạt, Lá Dứa, Muối, Dầu Cọ
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Hạt Điều Mù Tạt 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320709
 • Thành phần
  Hạt Điều, Bột Mì, Bột Nếp, Tinh Bột Biến Tính,
  Đường, Bột Mù Tạt, Lá Dứa, Muối, Dầu Cọ