Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạnh nhân

Hạnh Nhân Không Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
Hạnh Nhân Không Muối 800g (28.2 oz)
Hạnh Nhân Không Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
 • 91070010
 • Kích cỡ gói
  6/800g
 • CBM
  0.013 (360x230x155)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.8 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.7 kg
 • FCL 20'
  1000 trays
 • FCL 40'
  2000 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322062
Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Hạnh Nhân Muối 800g (28.2 oz)
Trọng lượng: 800g
 • 91070009
 • Kích cỡ gói
  6/800g
 • CBM
  0.013 (360x230x155)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.8 kg
 • Tổng trọng lượng
  5.7 kg
 • FCL 20'
  1690 trays
 • FCL 40'
  3380 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322079
Hạnh Nhân Không Muối 227 (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
Hạnh Nhân Không Muối 227 (7.9 oz)
Hạnh Nhân Không Muối 227 (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
 • 90203008
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.72 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.70 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321546
Hạnh Nhân Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Hạnh Nhân Không Muối 450g (15.8 oz)
Hạnh Nhân Không Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90203007
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321461
Hạnh Nhân Không Muối 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
Hạnh Nhân Không Muối 510g (18 oz)
Hạnh Nhân Không Muối 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
 • 90204004
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.20 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2400 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320532
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Hạnh Nhân Muối 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
 • 90203006
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321454