Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Hạnh nhân

Almonds Unsalted 227 (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
Almonds Unsalted 227 (7.9 oz)
Almonds Unsalted 227 (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
 • 90203005
 • Kích cỡ gói
  12/227g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.72 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.70 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321546
Almonds Unsalted 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
Almonds Unsalted 450g (15.8 oz)
Almonds Unsalted 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: 450g
 • 90203007
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321461
Almonds Unsalted 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
Almonds Unsalted 510g (18 oz)
Almonds Unsalted 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
 • 90204004
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.20 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2400 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320532
Almonds Salted 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
Almonds Salted 450g (15.8 oz)
Almonds Salted 450g (15.8 oz)
Trọng lượng: g
 • 90203006
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0176 (400x288x153)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.40 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.52 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321454
Almonds Salted 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
Almonds Salted 510g (18 oz)
Almonds Salted 510g (18 oz)
Trọng lượng: 510g
 • 90204003
 • Kích cỡ gói
  12/510g
 • CBM
  0.017 (388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.12 kg
 • Tổng trọng lượng
  7.20 kg
 • FCL 20'
  1200 trays
 • FCL 40'
  2400 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320525
Hạnh Nhân Không Muối 250g
Trọng lượng: 250g
Hạnh Nhân Không Muối 250g
Hạnh Nhân Không Muối 250g
Trọng lượng: 250g
 • Kích cỡ gói
  12/250g
 • CBM
  0.0086(302x220x130)mm
 • Khối lượng tịnh
  3kg
 • Tổng trọng lượng
  3.74kg
 • FCL 20'
  2380
 • FCL 40'
  4760
 • Mỗi UPC
  8936083320815
 • Thành phần
  Hạnh Nhân