Cashews Skin On Salted 180g (6.3 oz)

 • 90103055
 • Kích cỡ gói
  12/180g
 • CBM
  0.0094 (328x240x120)mm
 • Khối lượng tịnh
  2.16 kg
 • Tổng trọng lượng
  3.16 kg
 • FCL 20'
  2240 trays
 • FCL 40'
  4480 trays
 • Mỗi UPC
  8936083321638
Share:
Mô tả sản phẩm
Thông tin chi tiết
Cảm nhận của bạn

Sản phẩm cùng nhóm

Boken Cashews Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Cashews Unalted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Salted 150g (5.3 oz)
Trọng lượng: 150g
Cashews Unalted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Cashews Salted 160g (5.6 oz)
Trọng lượng: 160g
Cashews Salted 175g (6.1 oz)
Trọng lượng: 175g
Cashews Unsalted 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g
Cashews Salted 227g (7.9 oz)
Trọng lượng: 227g