Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Điều Bể

Hạt Điều Bể Vị Cari Cay 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Hạt Điều Bể Vị Cari Cay 140g (4.9 oz)
Hạt Điều Bể Vị Cari Cay 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105056
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690345
Hạt Điều Bể Vị Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
Hạt Điều Bể Vị Maple 140g (4.9 oz)
Hạt Điều Bể Vị Maple 140g (4.9 oz)
Trọng lượng: 140g
 • 90105090
 • Kích cỡ gói
  36/140g
 • CBM
  0.021 (400x285x185)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.304 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.40 kg
 • FCL 20'
  1000 cartons
 • FCL 40'
  2000 cartons
 • Mỗi UPC
  4589948690338