Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Bơ Đậu Phộng Crunchy 415g
Trọng lượng: 415g
Bơ Đậu Phộng Crunchy 415g
Bơ Đậu Phộng Crunchy 415g
Trọng lượng: 415g
 • Kích cỡ gói
  12/415g
 • CBM
  0.0111(325x297x115)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.98kg
 • Tổng trọng lượng
  5.7kg
 • FCL 20'
  1760
 • FCL 40'
  3520
 • Mỗi UPC
  8936083320853
Bơ Đậu Phộng Creamy 415g
Trọng lượng: 415g
Bơ Đậu Phộng Creamy 415g
Bơ Đậu Phộng Creamy 415g
Trọng lượng: 415g
 • Kích cỡ gói
  12/415g
 • CBM
  0.0111(325x297x115)mm
 • Khối lượng tịnh
  4.98kg
 • Tổng trọng lượng
  5.7kg
 • FCL 20'
  1760
 • FCL 40'
  3520
 • Mỗi UPC
  8936083320860