Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Tự nhiên

Hạt Điều Tự Nhiên 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Tự Nhiên 250g
Hạt Điều Tự Nhiên 250g
Trọng lượng: 250g
  • Kích cỡ gói
    12/250g
  • Khối lượng tịnh
    3kg
  • Mỗi UPC
    8936083320686