Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Peacock by Andi

Fancy Nut Mix Unsalted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Fancy Nut Mix Unsalted 908g (32 oz)
Fancy Nut Mix Unsalted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303023
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322031
Fancy Nut Mix Raw 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Fancy Nut Mix Raw 908g (32 oz)
Fancy Nut Mix Raw 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303024
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322017
Fancy Nut Mix Salted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Fancy Nut Mix Salted 908g (32 oz)
Fancy Nut Mix Salted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303022
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322024
Cashews Salted Caramel 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Cashews Salted Caramel 908g (32 oz)
Cashews Salted Caramel 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90103074
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322048
Cashews Unsalted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Cashews Unsalted 908g (32 oz)
Cashews Unsalted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90103069
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320907
Cashews Salted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 980g
Cashews Salted 908g (32 oz)
Cashews Salted 908g (32 oz)
Trọng lượng: 980g
 • 91003068
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320891