Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Peacock by Andi

Thập Cẩm Không Muối Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Thập Cẩm Không Muối Fancy 908g (32 oz)
Thập Cẩm Không Muối Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303023
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322031
Thập Cẩm Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Thập Cẩm Fancy 908g (32 oz)
Thập Cẩm Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303024
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322017
Thập Cẩm Có Muối Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Thập Cẩm Có Muối Fancy 908g (32 oz)
Thập Cẩm Có Muối Fancy 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90303022
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322024
Hạt Điều Vị Caramel 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Hạt Điều Vị Caramel 908g (32 oz)
Hạt Điều Vị Caramel 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90103074
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083322048
Hạt Điều Không Muối 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
Hạt Điều Không Muối 908g (32 oz)
Hạt Điều Không Muối 908g (32 oz)
Trọng lượng: 908g
 • 90103069
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320907
Hạt Điều Muối 908g (32 oz)
Trọng lượng: 980g
Hạt Điều Muối 908g (32 oz)
Hạt Điều Muối 908g (32 oz)
Trọng lượng: 980g
 • 91003068
 • Kích cỡ gói
  6/908g
 • CBM
  0.016 (360x320x195)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.45 kg
 • Tổng trọng lượng
  6.80 kg
 • FCL 20'
  1300 trays
 • FCL 40'
  2730 trays
 • Mỗi UPC
  8936083320891