Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Maple

Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 450g
Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 450g
Trọng lượng: 450g
  • Kích cỡ gói
    12/450g
  • CBM
    0.0158(378x278x150)mm
  • Khối lượng tịnh
    5.4kg
  • FCL 20'
    1200
  • FCL 40'
    2400
  • Mỗi UPC
    8936083320600
  • Thành phần
    Hạt Điều, Đường, Xi-rô Cây Thích, Hương Cây Thích, Gum Arabic, Muối
Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 250g
Trọng lượng: 250g
Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 250g
Hạt Điều Xi-rô Cây Thích 250g
Trọng lượng: 250g
  • Kích cỡ gói
    12/250g
  • CBM
    0.0086(302x220x130)mm
  • Khối lượng tịnh
    3kg
  • Tổng trọng lượng
    3.74kg
  • FCL 20'
    2380
  • FCL 40'
    4760
  • Mỗi UPC
    8936083320716
  • Thành phần
    Hạt Điều, Đường, Xi-rô Cây Thích, Hương Cây Thích, Gum Arabic, Muối