Thực phẩm An Điền

Sản phẩm

Muối

Hạt Điều Sấy Muối 185g
Trọng lượng: 185g
Hạt Điều Sấy Muối 185g
Hạt Điều Sấy Muối 185g
Trọng lượng: 185g
 • Kích cỡ gói
  36/185g
 • CBM
  0.0366(433x323x262)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.66kg
 • Tổng trọng lượng
  9.7kg
 • FCL 20'
  490
 • FCL 40'
  980
 • Mỗi UPC
  4974317009029
 • Thành phần
  Hạt Điều, Muối, Dầu Cọ
Hạt Điều Muối 850g
Trọng lượng: 850g
Hạt Điều Muối 850g
Hạt Điều Muối 850g
Trọng lượng: 850g
 • Kích cỡ gói
  8/850g
 • CBM
  0.0189(470x230x175)mm
 • Khối lượng tịnh
  6.8kg
 • Tổng trọng lượng
  7.85kg
 • FCL 20'
  1000
 • FCL 40'
  2000
 • Mỗi UPC
  8936083320952
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 482g
Trọng lượng: 482g
Hạt Điều Muối 482g
Hạt Điều Muối 482g
Trọng lượng: 482g
 • Kích cỡ gói
  12/482g
 • CBM
  0.0182(388x284x165)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.784kg
 • FCL 20'
  1100
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320419
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 450g
Trọng lượng: 450g
Hạt Điều Muối 450g
Hạt Điều Muối 450g
Trọng lượng: 450g
 • Kích cỡ gói
  12/450g
 • CBM
  0.0158(378x278x150)mm
 • Khối lượng tịnh
  5.4kg
 • FCL 20'
  1200
 • FCL 40'
  2400
 • Mỗi UPC
  8936083320990
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 1kg
Trọng lượng: 1000g
Hạt Điều Muối 1kg
Hạt Điều Muối 1kg
Trọng lượng: 1000g
 • Kích cỡ gói
  8/1kg
 • CBM
  0.0267(540x260x190)mm
 • Khối lượng tịnh
  8kg
 • Tổng trọng lượng
  9.45kg
 • FCL 20'
  700
 • FCL 40'
  1400
 • Mỗi UPC
  8936083320372
 • Thành phần
  Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối